Regelmatig wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen NLP en HNLP. Een terechte vraag want er is verschil: 

NLP is voornamelijk gericht op modellen en technieken die breed toepasbaar zijn door en voor vrijwel iedereen. Niet voor niets is één van de definities van NLP: “NLP is the modelling of excellence – dr. John Grinder, medegrondlegger van NLP” Vertaald in het Nederlands wordt dit: “NLP is een model voor doelgerichte verandering waarbij innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.”

Feitelijk kun je stellen dat het grote voordeel van NLP is dat je gereedschappen en technieken in handen krijgt die je in tal van situaties kunnen helpen, de kracht is immers bewezen. En of je dit nu voor jezelf doet, jouw omgeving, op je werk of omdat jij als docent, trainer, coach, (personeels-)manager in staat wilt zijn om met iedereen de gewenste verbinding aan te kunnen…met NLP heb je een goed gevulde gereedschapskist!

Het nadeel van alleen NLP, en haar modellen en technieken, is gelegen in het feit dat een coach, begeleider, manager, etc. betrekkelijk snel in de verleiding kan komen om bepaalde situaties met een ‘vaste’ techniek te benaderen terwijl iedere situatie, en daarmee ieder mens, uniek is en dus om flexibiliteit vraagt. Je kunt dus stellen dat wanneer jouw gereedschap een hamer is, je hoogst waarschijnlijk alle problemen zal benaderen alsof het een spijker is…

HNLP gaat uit van de individuele mens waarbij iedere situatie benaderd wordt als een nieuwe omdat wij, en iedereen om ons heen, aan constante verandering onderhevig zijn. Iedere situatie vraagt dus om zijn eigen benadering en daarbij staat waarnemen en een maximale flexibiliteit centraal. De nadruk ligt dus op zeer scherp waarnemen met alle zintuigen om zo tot een maximaal resultaat te kunnen komen.

HNLP integreert kwantum mechanica, moderne neuro wetenschappen, hypnose, accelerated learning (letterlijk: versneld leren) en gezond verstand met NLP. HNLP heeft een basis uitgangspunt dat alles en iedereen met elkaar is verbonden.

NLP is dus een krachtige methodologie met geweldige technieken, ze zijn niet het definitieve antwoord. In de onderlinge verbondenheid van de mens ligt de sleutel. HNLP erkent dat we ons allemaal op het pad naar zelf-actualisatie bevinden...of wij ons daar nu bewust van zijn of niet!     

"No matter what you think you are, you are always more than that"